Shake and bake

Jonas

Mario Vargas Llosa. Varför inte den peruanske kämpen? Nobeljuryn har alltid rätt. Firar med två hysteriska, gamla och hederliga Will Ferrell-klipp.

George W Bush on global warming

Dear Lord Baby Jesus

En sista tanke – från den allsmäktige Bruno K Öijer: Ge mej någon som inte märker att hon vinner.

¤ PS 1: Måste vara jobbigt läge hemma hos familjen Un just nu. Ska Ko aldrig få priset?

¤ PS 2: I Peru finns också Titicacasjön. Världens högst belägna, farbara sjö.


Leave a Reply